Lago Atitlan

Posted: March 30, 2014 in Guatemala

This slideshow requires JavaScript.

Vam anar de Xela a Atitlan novament en chiken bus, i cal dir que la conducció guatemalenca mereix una menció especial. També mereixen un punt i part les seves horribles cançons d’amor a tot volum a tot arreu i a qualsevol hora, els cinc-cents mil missatges cristians suposadament esperançadors i de salvació a les parets (si crèiem que Mèxic era un país de creients, era perquè encara no havíem conegut Guatemala, avemariapurísima) i les seves deliciosíssimes tortillas (totes elles fetes a mà i al carrer).

La nostra estada als voltants del llac d’Atitlán va ser bàsicament relaxada i plaent. Sí, en general els pobles del seu voltant són turístics, però en alguns d’ells encara es desprèn una atmosfera de tranquil· litat. Quan penso en San Pedro em vénen al cap imatges del desordenat mercat, els senyors vestits amb la seva vestimenta típica de colors i un barret de palla per protegir-se del sol bullent de migdia, dones “tortilleando”, tuc- tucs corrent a grans velocitats, un llac que sembla un mar, la seva gent rentant-se i netejant la roba, milers d’orquídies i buganvilies, volcans i més volcans.

Per posar-vos en situació us expliquem una miqueta la història de Guatemala, doncs ens sembla important que es conegui un mínim sobre els seus gens llunyans esdeveniments.

A Guatemala va tenir lloc -des de 1960 fins el 1996 – un terrible enfrontament armat. Durant aquells anys es va viure sota l’ombra de la mort, el terror i la desesperança. Guatemala es va convertir en un país silenciat, sembrat de desapareguts, assassinats i orfes.

Des del 1821 Guatemala va deixar de ser una colònia espanyola, però la independència fou impulsada per les elits econòmiques i polítiques de l’època; l’estat va continuar sent autoritari, excloent de les majories i racista a la pràctica. Per protegir els interessos d’aquestes elits es va violentar la llei, es van suprimir els drets polítics i civils de molts guatemalencs i es van impedir els processos de canvi. El 2001 encara hi havia un 57% de la població en situació de pobresa extrema. Fou el país de l’eterna dictadura.

Quan els governs d’Arévalo i Arbenz (1944-1954) iniciaren algunes reformes socials (per exemple el règim de tinença de la terra), es van organitzar importants grups d’oposició a aquests, tant dins com fora del país (entre ells la CIA dels Estats Units), i es va avortar així un moviment social legítim, popular, divers, dinàmic i progressista. Després del 1954, EUA es va convertir en aliat de les dictadures militars que s’enraigaren al país durant 30 anys (venta d’armes, entrenament de l’exèrcit en la guerra contra insurgent…)

Alhora que s’incrementava l’oposició a les reformes socials, creixia el descontent entre estudiants, mestres, obrers, pagesos i alguns professionals i militars, radicalitzant-se així la rebel•lió de l’esquerra. El triomf de la guerrilla de Fidel Castro a Cuba va influir als nous revolucionaris guatemalencs. Així doncs, el 1962 va estellar l’enfrontament armat a Guatemala, reclamant l’esquerra la necessitat de prendre el poder mitjançant les armes. Cuba donà suport polític, logístic, d’instrucció i entrenament a la insurgència guatemalenca durant tota la guerra. Les accions dels grups insurgents van produir el 3% de les violacions dels drets humans i fets de violència. Mentrestant, l’exèrcit guatemalencs i grups paramilitars afins foren responsables del 93%de les violències documentades. L’Estat es va basar en tradicionals prejudicis racistes per agredir en forma de massacre, massiva i indiscriminadament a les comunitats indígenes, sense tenir en compte si col•laboraven o no amb la guerrilla; foren accions genocides.

El llibre “La hija del puma”, de Monica Zak, està dedicat als refugiats indígenes de Guatemala que l’autora va trobar a la finca Kolchaj Nak lu’um (Terra i llibertat), a Mèxic. L’obra és semidocumental, doncs molts dels esdeveniments descrits a les seves pàgines van succeïr. La violència que allí es descriu és vertadera i pot ser confirmda per moltes fonts. L’autora va voler donar un altre to a la narració, doncs si hagués estat explícita respecte a la forma dels assassinats dels nens, -diu- la majoria dels lectors hagués deixat el llibre. Estem d’acord amb ella en que una societat nova i justa mai pot construir-se sobre l’oblit. El llibre, basat en històries terrorífiques, és també un llibre sobre valor, solidaritat i esperança, que us animem a llegir si en voleu saber una mica més.

*Dades basades en la CEH (Comisión para el Esclarecimiento Histórico)

______________________________________________________________

De Xela a Atitlan fuimos nuevamente en chiken bus, y cabe decir que la conducción guatemalteca merece una mención especial. También merecen un punto y aparte sus horrendas canciones de amor a todo volumen y en todas partes y a cualquier hora, los tropecientos mensajes cristianos supestamente esperanzadores y de salvación en las paredes (si creíamos que México era un lugar de creyentes, era porque todavía no habíamos conocido Guatemala, avemariapurísima) y sus deliciosísimas tortillas (todas ellas hechas a mano y en la calle).

Nuestra estancia en los alrededores del lago Atitlan fue básicamente relajada y placentera. Sí, por lo general sus pueblos son turísticos, pero en algunos de ellos se desprende todavía una atmósfera de tranquilidad. Cuando pienso en San Pedro me vienen a la cabeza imágenes del desordenado mercado, los señores vestidos con su traje típico de colores y su sombrero para protegerse del ardiente sol de mediodía, mujeres tortilleando, tuc-tucs corriendo a grandes velocidades, un lago que parece un mar, sus gentes aseándose y lavando en él su ropa, un montón de orquídeas y buganvilias, volcanes y más volcanes.

Para poneros en situación os contamos un poquito sobre la historia de Guatemala, pues nos parece importante que se conozca un mínimo de sus nada lejanos acontecimientos.

En Guatemala se dio -desde 1960 hasta 1996- un terrible enfrentamiento armado. Durante esos años se vivió bajo la sombra de la muerte, el terror y la desesperanza. Guatemala se convirtió en un país silenciado, sembrado de desaparecidos, asesinados y huérfanos.
Desde 1821 Guatemala dejó de ser una colonia española, pero la independencia fue impulsada por las élites económicas y políticas de la época; el estado continuó siendo autoritario, excluyente de las mayorías y racista en su práctica. Para proteger los intereses de esas élites se violentó la ley, se suprimieron los derechos civiles y políticos de muchos guatemaltecos y se impidieron los procesos de cambio. En 2001 todavía un 57% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema. Fue el país de la eterna dictadura.
Cuando los gobiernos de Arévalo y Arbenz (1944-1954) iniciaron algunas reformas sociales (por ejemplo la del régimen de tenencia de la tierra), se organizaron importantes grupos de oposición a éstos, tanto dentro como fuera del país (entre ellos la CIA de Estados Unidos), y se abortó así un movimiento social legítimo, popular, diverso, dinámico y progresista. Después de 1954, EUA se convirtió en aliado de las dictaduras militares que se arraigaron en el país por 30 años (venta de armas, entrenamiento del ejército en la guerra contrainsurgente…)
A la vez que se incrementaba la oposición a las reformas sociales crecía el descontento entre estudiantes, maestros, obreros, campesinos y algunos profesionales militares, radicalizándose así la rebelión de la izquierda. El triunfo de la guerrilla de Fidel Castro en Cuba influyó a los nuevos revolucionarios guatemaltecos. Así pues, en 1962 estalló el enfrentamiento armado en Guatemala, reclamando la izquierda la necesidad de tomar el poder por medio de las armas. Cuba prestó apoyo político, logístico, de instrucción y entrenamiento a la insurgencia guatemalteca durante toda la guerra. Las acciones de los grupos insurgentes produjeron el 3% de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia. …). Mientras, el ejército guatemalteco y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas. El Estado se apoyó en tradicionales prejuicios racistas para agredir en forma de masacre, masiva e indiscriminadamente a las comunidades indígenas, sin importar si colaboraban o no con la guerrilla; fueron acciones genocidas.
El libro “La hija del puma”, de Monica Zak, está dedicado a los refugiados indígenas de Guatemala que la autora encontró en la finca Kolchaj Nak lu’um (Tierra y libertad), en México. La obra es semidocumental, pues muchos de los acontecimientos descritos en sus páginas sucedieron. La violencia que allí se describe es verdadera y puede ser confirmada por muchas fuentes. La autora trató de darle otro tono a la narración, pues de haber sido explícita respecto a la forma de los asesinatos de los niños, – dice- la mayoría de lectores hubiese dejado el libro. Estamos de acuerdo con ella en que una sociedad nueva y justa jamás se puede construir sobre el olvido. El libro, basado en historias terroríficas, es también un libro sobre valor, solidaridad y esperanza, que os animamos a leer si queréis conocer algo más.

*Datos basados en la CEH (Comisión para el Esclarecimiento Histórico)

Advertisements
Comments
  1. TXEMA says:

    EL LETRERO DE LA PLANIFICACION LO DICE TODO

Deja un comentario

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s